Адрес: ул. Лидице 16 (на ъгъла с бул. Шипченски проход)

E-mail: inthemoodalltogether@gmail.com, inthemoodalltogether@mail.bg

Телефон: 0894 725 747