Център за социализация In the Mood All Together е партньор на фондация за подпомагане на деца със специални нужди I can too.

В края на април 2016 година нашият екип взе участие в ежегодния благотворителен великденски базар, организиран от фондацията. Приносът ни в случая се изразяваше в предоставянето на ръчно рисувани поздравителни картички, които бяха продадени с цел набиране на средства за подпомагане на деца със специални нужди.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I can too cards