Център за социализация In the Mood All Together е партньор на фондация „Идея в действие“ по проект „Капачки в действие“ – зелена благотворителна кампания за събиране на всякакви пластмасови капачки.

От май 2016г. центърът е пункт за приемане на капачки по проекта. Количеството, събрано само за първите месеци от кампанията е 420 кг. С получената от предаването им за рециклиране сума ще бъде използвана за закупуване на електрически уреди за центрове за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителска грижа в страната.

projects_caps_780x300